Intelligent Edge: wat is het, wat niet en waarom is het zinvol?

Algemeen

Steeds meer organisaties zetten Edge Computing in om slimmere gebouwen, steden, werkplekken, retailervaringen, fabrieken en meer te creëren. Ontdek hoe de Intelligent Edge u sneller en meer inzicht biedt om uw mkb-bedrijf te transformeren.

De term ‘Intelligent Edge’ wordt op veel manieren gebruikt. Maar het is waarschijnlijk het beste te vergelijken met een plaats. De ‘Edge’ is daar waar de actie plaatsvindt. Het is een productieafdeling, een gebouw, een bedrijventerrein, een stad, uw huis, een veld met gewassen, een windmolenpark, een kerncentrale, een booreiland, een telecommunicatiebedrijf, een sportstadion, een gevechtsterrein, uw auto, in de lucht of in de zee. Of misschien wel een plek in uw mkb-bedrijf? Het is overal waar zich dingen bevinden, en het is waar de ‘Things’ zijn in het Internet of ‘Things’ (IoT).

De Edge is ‘Intelligent’ omdat er zich op veel van die plaatsen nu technologie bevindt die slim, geconnecteerd, computergestuurd en controlerend is. In essentie levert de Intelligent Edge analyses die voorheen alleen door on-premise systemen of datacenters in de cloud werden geboden.

De 3 C’s van de Intelligent Edge

De meerwaarde van de Intelligent Edge wordt aangetoond op het gebied van de 3 volgende C’s:

Connect: Als devices, mensen of dingen via netwerken met elkaar zijn verbonden, maakt dat het uitwisselen van gegevens mogelijk. Die gegevens brengen op hun beurt weer bronnen en meer data voort.

Compute: Systemen kunnen met deze data berekeningen uitvoeren, toegang bieden tot applicaties en meer inzicht geven in de verbonden devices en de omgeving.

Control: Met deze inzichten is het vervolgens mogelijk om actie te ondernemen, devices in de Edge te controleren of andere soorten controleacties aan te sturen.

De 3 C’s in actie

Een handelaar verbindt koude dranken met hun prijsdisplays aan een netwerk. Nu kan hij meteen de inventaris tracken en nagaan hoelang het duurt voor een drankje wordt verkocht. Deze informatie, gecombineerd met de buitentemperatuur en de verkoopcijfers van andere locaties, kan hij gebruiken om de prijzen te controleren en in realtime aan te passen. Bij deze IoT-applicatie zijn de drankjes en prijsdisplays de Things die verbonden zijn met het netwerk. Dankzij deze connectie kan de retailer zijn verkoop optimaliseren, verzendkosten minimaliseren en nieuwe klantervaringen creëren.

Bedenk nu hoe een medewerker in een groot kantoorgebouw met draadloze diensten via een app op zijn of haar smartphone een vergaderzaal, een printer of collega’s kan vinden zonder de weg te vragen. Dit rechtstreekse inzicht in de locatie van de medewerker in relatie tot andere verbonden Things, verbetert de ervaring in het slimme gebouw aanzienlijk. Dit lijkt sterk op de winkelervaring bij veel grote retailers, waar klanten via hun smartphone de locatie van producten zien, actuele promoties ontdekken of het toilet vinden.

Media- en telecombedrijven staan onder druk bij de distributie van hun diensten. Dat komt door de toegenomen videoresolutie, nieuwe formats, een grotere bandbreedte en de behoefte aan meer veiligheid en betrouwbaarheid. In reactie hierop plaatsen telecomserviceproviders geavanceerde compute- en controlesystemen in organisaties en woningen. Deze gedistribueerde Intelligent Edges maken diensten concurrerender en verbeteren klantervaringen.

De intelligentie op al deze verschillende Edges blijft toenemen, ondersteund door betere industriestandaards en het soort software stacks dat voorheen alleen gebruikt werd in datacenters. Deze gedistribueerde compute-trend wordt gestimuleerd door de behoefte om betere diensten te leveren op plaatsen waar mensen consumeren, en om de grenzen van remote datacenters of clouds te omzeilen.

De verschillende types Edges

Breed gezien zijn er drie categorieën in de Intelligent Edge: operational technology (OT) Edges, IoT Edges en information technology (IT) Edges. OT Edges omvatten meestal intelligentie en controles, maar zijn begrensd in connectiviteit en compute kracht. OT Edges zijn bijvoorbeeld energiecentrales en offshore-booreilanden.

IT Edges zijn dan weer gebruikelijk in de telecommunicatiesector en voor gedistribueerde datatransfers en dataverwerking, of in bedrijventerreinen voor gedistribueerde computing.

Er is momenteel veel belangstelling voor de IoT Edge, doordat het een soort ‘celebrity status’ heeft gekregen. Vaak is IoT een combinatie van OT en IT. Wanneer het over IoT gaat, is het aan te raden om eerst de vier stappen uit de IoT-oplossingeninfrastructuur uit figuur 3 onder de knie te krijgen. ‘Things’ zijn verbonden met sensors om data te verzamelen en met aandrijvers om alles te controleren – bedraad danwel draadloos. Deze sensoren en aandrijvers zijn verbonden met de gateways, switches en dataverwervingssystemen uit fase 2. Fase 3 bestaat uit IT-systemen die zich in de Edge bevinden en fase 4 is het externe datacenter of de cloud. Niet alle IoT-oplossingen doorlopen alle vier de stappen (soms bestaan de oplossingen bijvoorbeeld enkel uit sensor-to-cloud), maar een groot deel van de IoT-oplossingen valt onder deze architectuur.

Industrial IoT (IIoT)-oplossingen leveren bedrijven veel waarde op als sensoren verbonden zijn met roterende apparatuur, zoals turbines in een elektriciteitscentrale. De natuurkundige gegevens die de turbines verzamelen, zoals temperatuur, vochtigheid en vibratie, bieden waardevolle inzichten in de staat van de machines. Dit optimaliseert de controle over onderhoudsroutines en helpt om storingen, zoals stroomuitval, te voorkomen.

7 redenen om over te schakelen op Edge Computing

Hoewel alle drie de C’s bijdragen tot de Intelligent Edge, zijn vooral verbeteringen in Compute belangrijk omdat het daarmee mogelijk is rechtstreeks en tegen relatief lage kosten inzichten uit Edge-gegevens te halen. Edge Computing gebeurt door de compute-, storage- en beheerfuncties van het datacenter naar de Edge te verschuiven. Organisaties kunnen Edge Computing inzetten om:

1. Latency te minimaliseren. Veel applicaties vereisen onmiddellijk inzicht en controle. Voor sommige kritieke functies moet computing plaatsvinden in de Edge, omdat latency onaanvaardbaar is. Denk bijvoorbeeld aan een robotarm in een proces waarbij heel precieze aanpassingen en afstellingen nodig zijn om de productkwaliteit te verzekeren. Als er in een fabriek bijvoorbeeld 50 producten per minuut op de band komen, is het belangrijk dat de afstellingen meteen gebeuren, om afwijkingen te minimaliseren.

2. Bandbreedte te reduceren. Big data van de apparaten naar de cloud sturen en weer terug, kan enorm veel bandbreedte in beslag nemen. Edge Computing is de beste oplossing voor dit probleem.

3. Kosten te verlagen. Zelfs als de vereiste bandbreedte beschikbaar is, kan die duur zijn. Efficiëntie is een belangrijk onderdeel van elke corporate IoT-strategie.

4. Veiligheidsbedreigingen te minimaliseren. Als u data verstuurt naar een andere locatie, het buitenland of bestemmingen overzee, bent u kwetsbaarder voor aanvallen en inbreuken. Data verwerken in de Edge vermindert veiligheidsrisico’s.

5. Duplicatie te vermijden. Als alle verzamelde data naar de cloud gaan, is er waarschijnlijk sprake van duplicatie in geheugen, storage, netwerk of software. Is deze duplicatie overbodig, dan zijn de kapitaalinvesteringen en operationele kosten niet gerechtvaardigd.

6. Betrouwbaarheid te verbeteren. Zelfs zonder de kwaadaardige activiteiten van hackers, kunnen data aangetast zijn. Zo kunnen dubbele pogingen of gemiste aansluitingen de edge-to-data-center communicatie verstoren. Zelfs vandaag gebeurt het nog dat telefoonverbindingen plotseling worden onderbroken.

7. Te beantwoorden aan de richtlijnen. Wetten en het beleid van organisaties reguleren de overdracht van gegevens. Sommige landen verbieden organisaties bijvoorbeeld om persoonlijke data van hun inwoners buiten de grenzen te verplaatsen.

Van start gaan met intelligent IoT

Zodra de impact van de acties en inzichten vanuit de Edge zichtbaar wordt, is het belangrijk uw focus te richten op het kwantificeren van de ROI van een specifieke Edge-toepassing. Dit is mogelijk door een formeel en gecontroleerd IoT proof-of-conceptproject op te stellen. Het helpt bedrijven zorgen weg te nemen over het werken met onbekende technologie en over de veiligheid en bescherming van hun netwerk en data. De ROI voor bedrijven ligt meestal op het gebied van betere financiële prestaties dankzij lagere uitgaven, beter consumenteninzicht voor up-selling of meer productie. In wetenschappelijke organisaties en ingenieursbedrijven is er een link tussen de ROI en innovatie en menselijke vooruitgang.

Begin met het vaststellen van een zakelijk, technisch of wetenschappelijk voordeel dat u met het IoT-project wilt bereiken. Bepaal op welke manier het uw organisatie positief zal beïnvloeden. Verbind al enkele dingen, zoals waardevolle assets of producten. Analyseer of verwerk de data van deze nieuw aangesloten zaken en bepaal of ze de inzichten hebben geleverd die u had verwacht. Controleer of de nieuw verbonden elementen nog efficiënter kunnen zijn of uw organisatie kunnen helpen met de aanpassing van processen door wijzigingen in de voorraad, de toevoeging van personeel of de aanpassing van de prijzen. Als kleinere IoT-projecten resultaten beginnen op te leveren, voeg dan langzamerhand meer verbonden dingen toe, verzamel nog meer data en beoordeel steeds opnieuw de waarde daarvan.

Verder is het ook noodzakelijk om OT- en IT-convergentie te stimuleren. Ingenieurs en OT-experts moeten eraan wennen om nauw samen te werken met IT-experts. OT-medewerkers kunnen hun IoT-team bijvoorbeeld aanvullen met een senior IT-ingenieur. Dit soort samenwerking is cruciaal omdat het succes oplevert. End-to-end IoT-oplossingen moeten OT-sensoren, activering, data, controle- en acquisitiesystemen integreren met IT-compute, storage en networking.

De toekomst voorspellen

Een groot deel van de Intelligent Edge en IoT-beleving is gebaseerd op de voortdurende verbinding van dingen, mensen en hun omgeving. Dit zorgt opnieuw voor enorme hoeveelheden en soorten Edge data. Wie houdt van big data, houdt van Intelligent Edge en IoT. De databronnen van de Edge zijn ouder, omdat ze vooral natuurlijke data omvatten die hun oorsprong kennen in het universum. Denk aan licht, geluid, radiogolven, locatie, tijd, druk en snelheid. Deze soorten data worden ook met een hogere snelheid verzameld en zijn omvangrijker dan alle andere datatypes samen.

Omdat grote en diverse datasets de statistische nauwkeurigheid van voorspellingen en conclusies vergroten, verwachten we betrouwbare medische prognoses, duidelijkheid over de momenten waarop apparaten zullen falen en gedetailleerde informatie over wat mensen zullen kopen, wie de verkiezingen zal winnen en waar mensen op vakantie zullen gaan.

In de toekomst kunnen we de toekomst nauwkeuriger voorspellen. Als datawetenschappers uw gedrags- en consumptiepatronen en tegelijkertijd uw blog, comments, posts en tweets monitoren, kunnen ze ook voorspellen wat u daarna zult doen. Groeiende en steeds meer diverse datasets maken hun werk daarbij eenvoudiger.

De Intelligent Edge is een bijzonder boeiende plek. Organisaties die IoT-projecten hebben geïmplementeerd, profiteren nu van kostenreductie, efficiëntiewinst en een hogere klanttevredenheid. Hebt u als mkb-bedrijf uw IoT-strategie nog niet bepaald, dan is het tijd om na te denken over het voordeel dat de Intelligent Edge uw organisatie biedt.

Bron: www.hpe.com

Privacy Statement