Als ondernemer kijkt u vooruit. Waar liggen de kansen en mogelijkheden? Waar komen de dreigingen en risico’s vandaan? Wat gaat uw concurrent doen? En uw klant? Voorspellen is lastig, zeker nu technologie zo’n grote hoge vlucht neemt in de manier waarop we (samen-)werken. En de technologische veranderingen gaan in een adembenemend tempo door.

Gelukkig hoeft u zelf niet in de kristallen bol te kijken. Daar hebben we onderzoekers en trendwatchers voor. Onderzoek van Webwereld en HPE laat zien welke technologische topics spelen en hoe het mkb ermee omgaat.

Dit zijn natuurlijk algemene uitkomsten. Wat voor u van toepassing is, is volledig afhankelijk van uw bedrijf en uw business. Voor de ene ondernemer – bijvoorbeeld een advocatenkantoor – zal Internet of Things geen strategische meerwaarde bieden maar voor de andere – een leverancier van toegangspoortjes – juist weer wel. Ander voorbeeld: mobiel werken is voor de eigenaar van een lunchroom geen prioriteit maar voor een financieel adviesbureau onontkoombaar.

Toch zijn er wel een aantal ontwikkelingen die elke ondernemer raken. En waar hij of zij op moet inspelen. Is het niet om de kansen ervan te pakken, dan is het wel om bij te blijven in de vaart der volkeren. ICT kan u daarbij helpen. Wij kiezen vier grote trends.

  1. Kwaliteit – mensen werken graag met, en voor bedrijven die hun zaken op orde hebben. Dat omvat nagenoeg alle aspecten van de bedrijfsvoering: cybersecurity, omgaan met klantgegevens, milieu, financiële huishouding, personeelsbeleid. Hoe speelt u daarop in als ondernemer? Zet IT in als ‘enabler’ voor het verbeteren van bedrijfsprocessen en voor het zetten en handhaven van kwaliteitsnormen. Hoe? Kies de bij u passende applicatie. Voor elke bedrijfsfunctie bestaat een ruime keuze. Kies wel voor flexibiliteit en openheid, zodat u systemen gemakkelijk aan elkaar kunt koppelen en vervangen als er weer betere komen. En zorg voor een kwaliteitsbewuste bedrijfscultuur.
  2. Wetgeving – of we het leuk vinden of niet: wetgeving en regeldruk nemen alleen maar toe. Wetgeving op het gebied van privacybescherming, duurzaamheid, kwaliteit, personeel, noem maar op. Hoe speelt u daarop in als ondernemer? Zorg voor een informatiehuishouding die uw bedrijfsprocessen transparant maakt. Niet alleen ten eigen bate, maar ook om gemakkelijk aan te tonen dat u voldoet aan wet- en regelgeving. Ook op dit vlak heeft u veel profijt van de juiste systemen. Laat de computer het werk doen, door informatie te verzamelen, helder te rapporteren en te waarschuwen bij onregelmatigheden.
  3. Klantgerichtheid – ‘de klant centraal stellen’, het is geen nobel streven meer maar een absolute noodzaak. Niet alleen om de klant tevreden te maken en te houden, maar ook te weten waar hij of zij nog meer behoefte aan heeft. Voor marktonderzoek, productontwikkeling en productontwerp. Hoe speelt u daarop in als ondernemer? Zorg voor een compleet klantbeeld, over alle systemen, communicatiekanalen en afdelingen heen. Ken uw klant, niet alleen uit de contacten en transacties met uw bedrijf, maar ook uit zijn of haar gedrag in de online buitenwereld. Dicht de kloof tussen online en offline klantcontact en zorg voor een informatiehuishouding die het mogelijk maakt informatie uit allerlei deelsystemen op te diepen en te presenteren. Ook daar zijn goede ICT-toepassingen voor, van heel eenvoudig en praktisch inzetbaar tot super geavanceerd.
  4. Digitalisering – alles krijgt een digitaal spiegelbeeld, tot en met de aardbei in het fruitschap. Over digitalisering en de transformatie die bedrijven doormaken is al heel veel gezegd en geschreven. En dat zal nog wel even doorgaan. Hoe speelt u als ondernemer in op die digitaliseringstrend? Wees en blijf nieuwsgierig, kijk naar concurrenten en andere sectoren. Leer van de voorlopers en kijk naar consumentengedrag. En vooral: zorg ervoor dat uw ICT flexibel en robuust genoeg is om nieuwe ontwikkelingen gemakkelijk op te nemen. Of nog liever: die de toepassing ervan in uw onderneming mogelijk maakt. Denk aan mobiel (5G), IoT, Big Data. En laat experimenten toe.

het effect van toekomstgerichte ICT

Niet zo… Maar zo!
Terugkijken Voorspellen
Meerjarenplannen Real-time enterprise
Beperkt, in silo’s verstopt aanbod van data Data overal en voor iedereen
De kosten van data De waarde van data
Hiërarchische, gefragmenteerde organisatie Iedereen empowered
Legacy-systemen Open toegang middels API’s
Kopen ls (cloud) service afnemen

HPE en uw toekomstgerichte ICT

Welke ontwikkeling er ook op u afkomt en welk initiatief u ook zelf wilt ondernemen, cruciaal is de onderliggende ICT-infrastructuur. Die moet zo flexibel, veilig en robuust zijn dat u alle kanten op kunt, ook in de verder gelegen toekomst. HPE is bij uitstek de partij om u te helpen de veilige, altijd beschikbare en snel werkende infrastructuur te realiseren die u nodig heeft om snel en effectief in te spelen op de wensen van uw business en de kansen van nieuwe technologie. Vanwege onze expertise en ervaring, maar ook vanwege het brede aanbod van oplossingen. En we bieden keuzemogelijkheden en flexibiliteit in hoe u het liefste met ons samenwerkt.