Het aanmaken, opslaan, bewaren en weer toegankelijk maken van data vormen met elkaar een aanzienlijke kostenpost. Data vertegenwoordigen daarmee een waarde. Die waarde kan aanzienlijk worden verhoogd door data voor meer doeleinden te gebruiken. Met moderne analysetechnieken kunnen onverwachte verbanden worden gelegd. Daarbij worden zo mogelijk ook databronnen van buiten de organisatie betrokken, zoals social media.

De waarde van de data is naast de gemaakte kosten ook afhankelijk van uw bedrijfsstrategie. Wat wilt u bereiken met uw organisatie? Die vraag bepaalt welke data nodig zijn. Wat heeft u al en wat moet u nog in huis halen? Houd rekening met de innovaties die op korte termijn van invloed kunnen zijn op die strategie. Immers, zaken die nu nog onmogelijk lijken, kunnen morgen opeens gemakkelijk te realiseren zijn omdat de ontwikkelingen in Big Data, Internet Of Things en Artificial Intelligence zo snel gaan.

Meer waarde uit uw data in 3 stappen

Stap 1: Breng de waarde van uw data in kaart

Het aanmaken, opslaan, bewaren en weer toegankelijk maken van data vormen met elkaar een aanzienlijke kostenpost. Data vertegenwoordigen daarmee een waarde. Die waarde kan aanzienlijk worden verhoogd door data voor meer doeleinden te gebruiken. Met moderne analysetechnieken kunnen onverwachte verbanden worden gelegd. Daarbij worden zo mogelijk ook databronnen van buiten de organisatie betrokken, zoals social media.

De waarde van de data is naast de gemaakte kosten ook afhankelijk van uw bedrijfsstrategie. Wat wilt u bereiken met uw organisatie? Die vraag bepaalt welke data nodig zijn. Wat heeft u al en wat moet u nog in huis halen? Houd rekening met de innovaties die op korte termijn van invloed kunnen zijn op die strategie. Immers, zaken die nu nog onmogelijk lijken, kunnen morgen opeens gemakkelijk te realiseren zijn omdat de ontwikkelingen in Big Data, Internet Of Things en Artificial Intelligence zo snel gaan.

Stap 2: Bouw een robuuste, schaalbare data-infrastructuur

In stap 1 heeft u in kaart gebracht hoe uw informatiemanagement eruit moet zien om uw missie en strategie te ondersteunen en te versterken. En niet te vergeten: om flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen! In stap 2 wordt de benodigde data-infrastructuur gerealiseerd en uw datahuishouding op orde gebracht.

Het doel is een data-infrastructuur die ervoor zorgt dat u gemakkelijk toegang heeft tot alle benodigde data en deze op een gemakkelijke manier kunt analyseren. Ook als u data uit externe bronnen wilt opnemen.

Stap 3: Snel resultaten door gebruikersvriendelijke analyse

In stap 3 gaat u oogsten. U kunt de waarde van uw data vergroten en verder exploiteren. Nieuwe samenwerkingsverbanden met partners of externe dataleveranciers stellen u in staat voordeel uit extra databronnen te halen. Met kant-en-klare analysetools kunt u vervolgens nieuwe verbanden zien waardoor u kosten kunt besparen of nieuwe opbrengsten realiseren. Met de nieuwe inzichten kunt u uw bedrijfsfuncties optimaliseren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verbetering van productieprocessen, sales, HRM, marketing of financieel management. Uw bedrijf heeft nu alle ruimte om op basis van informatie te groeien en nieuwe initiatieven te ontplooien. Waardemaximalisatie in optima forma!

Kijk wat er om u heen gebeurt

Hoe dat kan uitpakken laat de retailwereld zien. Daar verdwijnt het onderscheid tussen offline en online. Klanten worden steeds beter gekend en langs alle communicatiekanalen gevolgd in hun customer journey: van web, naar contact met een call center agent, in de winkel voor de kassa en in hun ervaringen met het gebruik van het aangeschafte product of de dienst. Dat maakt het makkelijker om hun voorkeuren te kennen en te voorspellen en om te zien wanneer ze belangstelling hebben in een nieuw of ander aanbod. Analyses maken het mogelijk nieuwe klantgroepen te vinden en nieuwe proposities te ontwikkelen. De effectiviteit van marketingcampagnes is in real-time te volgen; testen en bijsturen wordt een doorlopend proces. Dit alles leidt tot snellere conversie, hogere opbrengsten, beter inzicht in klantgroepen en klantwaarde. De klant voelt zich gewaardeerd en geholpen. En uw weet: langere en diepere klantrelaties leiden tot meer omzet.

Dit is natuurlijk maar een voorbeeld. Niet elke bedrijfstak heeft hetzelfde tempo. Maar elke ondernemer denkt na over hoe data kunnen helpen beter zaken te doen en het verschil met de concurrent te maken. Nu is het tijd om te handelen. Niets doen is geen optie!

HPE en uw datahuishouding

Welk initiatief u ook ontplooit op het gebied van data, de onderliggende ICT-infrastructuur is cruciaal voor het welslagen. HPE is bij uitstek de partij om u te helpen de veilige, altijd beschikbare en snel werkende infrastructuur te realiseren die u nodig heeft om maximale waarde te halen uit de almaar groeiende stroom aan data. Vanwege onze expertise en ervaring, maar ook vanwege het brede aanbod van technologie├źn. We weten als geen ander hoe we het mkb kunnen helpen de infrastructuur te bouwen voor een door datagedreven bedrijfsvoering. En we bieden keuzemogelijkheden en flexibiliteit in hoe u het liefste met ons samenwerkt.