Telewerken, het Nieuwe Werken, Mobiel Werken… we zijn er met zijn allen al jaren mee bezig. Sinds het doorbreken van 4G en de cloud kunnen de beloften van meer productiviteit, minder in de file, betere werk/privé-balans echt worden waargemaakt. De Digitale Werkplek is de plaats waar het allemaal gebeurt.

De Digitale Werkplek (DW) is de verzameling van alle digitale hulpmiddelen die uw mensen in staat stellen om veilig hun werk te doen. Het gaat om apparaten, zoals smartphones en laptops, om softwaretools, data en connectiviteit. Meestal is de DW toegesneden op de rol en de specifieke behoeften van de medewerker. Dat kan ook een externe of tijdelijke werkkracht zijn. De DW maakt het gemakkelijk content te vinden en aan te maken (documenten, spreadsheets, presentaties, etc.), deze te delen, te communiceren met collega’s in het team en medewerkers elders in de organisatie of daarbuiten. En dat alles ongeacht de plaats en het tijdstip via een online ervaring die ze kennen van thuis als consument.

De DW maakt een grote opmars in het mkb. De opbrengsten in flexibiliteit en handelingssnelheid en daardoor productiviteit wegen ruimschoots op tegen de investeringen in nieuwe technologie. Vier factoren verhogen de arbeidsproductiviteit:

 1. Communicatie

  De moderne communicatietools voor chat, videoconferencing en social networking in een DW helpen collega’s op een efficiënte manier te communiceren, op dezelfde manier waarop mensen buiten de kantooromgeving contact met elkaar hebben. Het lijkt tegenstrijdig, maar het aanbieden van meerdere communicatietools in plaats van één enkel platform – zoals e-mail – zorgt ervoor dat informatie gemakkelijker en sneller onder werknemers wordt verspreid. Dat resulteert in effectiever samenwerken.

 2. Toegang tot applicaties

  Een ander belangrijk kenmerk van een moderne DW is de mogelijkheid om op elke locatie en via elk apparaat toegang te krijgen tot de juiste applicaties. Opname in de DW van tools voor taak- en projectbeheer geeft uw productiviteit een extra boost omdat iedereen up-to-date blijft met de voortgang van lopende projecten.

 3. Beschikbaarheid van informatie

  De DW geeft toegang tot centrale hubs waar documenten, content en data op een eenvoudige manier kunnen worden gevonden en gedeeld. Gemakkelijke en snelle toegang tot de tools en informatie die uw mensen nodig hebben om hun werk te doen, vergroot hun handelingssnelheid en productiviteit omdat er geen tijd verloren gaat met zoeken.

 4. Betrokkenheid van medewerkers

  Interne communicatie speelt een belangrijke rol in het versterken van de betrokkenheid van werknemers. Met de komst van de DW is interne communicatie meer natuurlijk geworden en kan zij doorlopend plaatsvinden. Daardoor blijven uw mensen beter op de hoogte van het reilen en zeilen van uw bedrijf. Bovendien kunnen ze makkelijker reageren op de informatie die ze van het management ontvangen. Via polls, enquêtes en fora dragen zij bij aan de besluitvorming binnen het bedrijf. Een hoog niveau van betrokkenheid wordt ook bereikt door de mogelijkheden van de DW om flexibel te kunnen werken, onafhankelijk van tijd en plaats.

Onderzoek wijst uit*:

 • Bedrijven met effectieve, interne sociale netwerken zijn 7% productiever.
 • Werknemers worden 20-25% productiever nadat ze toegang krijgen tot het sociale bedrijfsnetwerk.
 • 89% van de werknemers vindt dat flexibel kunnen werken een belangrijke drijfveer is voor hogere productiviteit, meer dan financiële prikkels.
 • Bedrijven met zeer betrokken werknemers laten een 21% hogere productiviteit zien, zijn 22% meer winstgevendheid en kunnen 10% hogere prijzen kunnen hanteren.

HPE en de Digitale Werkplek

HPE is bij uitstek de partij om u te helpen de DW in uw bedrijf op te zetten en tot een succes te maken. Vanwege onze expertise en ervaring, maar ook vanwege het brede aanbod van technologieën om een veilige en maximaal presterende infrastructuur te maken. Immers, security en beschikbaarheid van de DW zijn kritische succesfactoren. We weten als geen ander hoe we het mkb kunnen helpen om de voordelen van de DW te bereiken. En we bieden keuzemogelijkheden en flexibiliteit in hoe u het liefste met ons samenwerkt.